SFK Bloody Joxer

Jak to vzniklo

   Bylo nebylo, žil byl jednou jeden Molir (pořád lepší jméno pro pohádkovou postavu než Shrek ;-) ). A ten se koncem roku 1999 vypravil na svůj první con (od anglického slova convention, jedná se o dobrovolné shluknutí osob postižených libováním si ve věcech fantastiky) po několika letech. A tam spatřil spoustu lidí a zalitoval, že se tam nenachází moc jedinců se stejným postižením, jako měl on sám, totiž s velkým X vypáleným na čele.
   Po návratu tedy začal zvažovat, že by nebylo od věci založit SFK (Sci-Fi Klub, ale toho sci-fi se netřeba lekat, jsou takto označeny i kluby zabývající se hlavně fantasy, DrD apod.), který by seskupil stejně poznamenané jedince. Nicméně situace v komunitě xenistické byla dosti chaotická a tak časem tato představa upadala čím dál tím níž v prostorách mozkových.
   Nastalo září 2000 a s ním i památný okamžik života našeho Molira - totiž návštěva druhého conu po několika letech, konkrétně Istroconu 2000 v Bratislavě, kde byl poctěn možností ošahat si osobně Joxera. A když viděl, jaký je o Joxera zájem (ve dvou dnech pokaždé plný velký sál), tak si řekl, že by nebylo od věci udělat pro nějaký ten con nějakou tu přednášečku o XWP (prostě se taky aktivně zapojit).
   První pokus se konal značně neslavně na Parconu 2001 v Praze, kde byla produkce přerušena po cca 1/2 hodině školníkem, který tvrdil, že pronájem prostor pro Parcon skončil už právě před onou 1/2 hodinou.
   V srpnu 2001 se konala v Borači pod názvem XenaCon 2001 první větší česká speciální Xena-akce, během jejíž přípravy se samovolně vytvořil "triumvirát" Mireček-Molir-Warlock.
   Druhý pokus o conovou přednášku nastal na PSSTConu 2001 v Praze, zde školník naštěstí nerušil, nicméně vzhledem k zaměření PSSTConu na StarTrek a vzhledem k souběžnému vystoupení FUXOFTa nebyla účast zrovna valná. Ale co, Rheingold na projektoru byl dostatečnou náplastí.
   Jak už to v pohádkách bývá, vše šlo podle očekávání až na třetí pokus - na Raukonu 2001 (R.I.P.) v Kolíně. Diváků slušný počet, zdálo se, že se i baví, takže se to dalo považovat i za úspěch. Nicméně tato akce byla důležitá i něčím jiným - totiž poprvé se společnost xenistická zúčastnila v hojnějším počtu a po delší dobu akce jiné než čistě xenistické, řekněme "conu obecného" (a IMO nebyla zklamána).
   A právě při cestě z Raukonu domů se Molirovi vynořila v hlavě opět ona myšlenka SFK xenistického. Začalo probírání emailem a jinými Internetovými cestami s Mirečkem, v listopadu na ROCConu 2001 byl s touto ideou seznámen i intendant Warlock. Byli celkem i pro, a tak bylo rozhodnuto, že se to dá dohromady.
   A tak byl dne 31.12.2001 založen SFK Bloody Joxer... a pokud nezemřel, tak žije šťastně dodnes ;-)